Jak se stavěla Kamna
Domoušice 2018
Generated by jAlbum 16, Pluto 4
půdorys
Nejprve bylo potřeba najít "srdce domu", a teoreticky si kamna umístit. Ani místo na komín není jednoduché najít, zvlášť když prochází dvěma stropy. Je třeba se vyhnout trámům, traverzám a oknu v patře.
skici
Po první schůzce v Čelékovicích s Mistrem kamnářem - Honzou Hrabcem, kreslím první návrhy a po mailu je konzultujeme.
návrh kamen bw
Konečný návrh. Ve finále bude dřevník na druhé straně.
projekt
Honzův projekt.
situace
Původně to byly dvě místnosti, část příčky už je zbourána, zmizí ještě chodbička s dveřmi.
bourání
Prostor se otevřel! Abych si v nadšení nezboural nosné zdivo, nejprve jsem vše konzultoval s architektkou Evou. Kamna budou stát v místě prosklených dveří.
komín
Pohled z ložnice, zde bude komín a tahový systěm.
komín 1
Díra pro základ komína. Podlaha by komín neunesla, bylo se třeba dostat až pod izolaci na základový beton. Nevěřil bych kolik dokáže flexa vytvořit prachu.
komín2
Základ komína.
komín3
Abych si ulehčil nošení tvárnic (každá má 25 kg), bylo třeba si je vytahat vnitřkem do patra. Tedy dole uvázat, obejít dům, vyjít po schodech, tvárnici vytáhnout, odvázat, spustit lano, seběhnout po schodech, obejít dům a dole uvázat další tvárnici tvárnici. Tahat je ale ručně po vnějším točitém schodišti by bylo obtížnější.
komín4
Komín Skorsten je jednoplášťový, lepí se speciální maltou.
komín5
Čistící dvířka.
komín6
U země je to jednoduché, ale čím blíže stropu, tím je práce komplikovanější.
komín7
První patro je hotové. Divné místo pro komín, že?
komín8
Jde se na druhé patro.
komín9
Hotovo.
komín10
Nadstřešní část.
komín11
Samotná práce s tvárnicemi je relativně čistá..
komín12
Provizorní zakrytí, aby neteklo dovnitř.
kamna1
Zde budou kamna.
kamna2
Prach a škvára po celém domě.
kamna3
Otvor vede do sklepa, do topeniště se bude tudy přisávat vzduch.
kamna4
Základ tahového systému.
kamna5
IPA a na ní pěnosklo. Lehký nehořlavý izolační materiál s překvapující zatížitelností. Trubka je pro přívod externího vzduchu.
kamna6
Tady překáží zásuvka, je třeba vedení posunout.
kamna7
Přivezli materiál.
kamna8
Tři palety, každá po 800 kg.
kamna9
Návštěva od sousedů.
kamna10
První návštěva kamnáře Honzy. Nasucho sestavujeme kamna.
kamna11
Nasucho sestavené tahy v ložnici.
kamna14
V místě sálajícího šamotu je potřeba zdi odizolovat Vermikulitovými deskami.
kamna12
Obložení Vermikulitem v ložnici.
kamna13
A jde se na to, malta zraje rychle, je třeba ji míchat jen v malém množství, a před rozmícháním nové vše omýt. Topeniště je potřeba nejprve osadit klapkou pro přívod externího vzduchu a výšku upravit, aby se trefila i výška vyústění.
kamna15
Topeniště
kamna16
Kamna rostou.
kamna17
Tahy v ložnici.
kamna18
Druhá supervize mistra kamnáře. Čarujeme s kouřovody, budu muset řezat a nastavovat.
kamna19
Roztápěcí klapka. Přes tu se kouř při zatápění pouští zkratkou rovnou do komína. Jejím uzavžením jde vzduch do tahů v ložnici.
kamna20
Záklop topeniště a napojení kouřoviny. Jsou usazena dvířka a začínám s opláštěním akumulačními deskami.
kamna21
Aby vše fungovalo jak má, je třeba opláštit i kouřovody. Vnitřek je tedy z velké části dutý, teplo se akumuluje do akumulačních desek obkladu horkým vzduchem, který zůstává uzavřený uvnitř.
kamna22
V této fázi se dá už v kamnech zatopit, dokud se ale neuzavře obestavba, neupatňuje se akumulační prvek.
kamna23
Zátopová zkouška.Táhnou!
kamna24
Pohled do "biotopeniště". Vzduch je přiváděn šamotovými tvarovkami do ohničtě bočními otvory, popel se hromadí dole a nebrání přístupu vzduchu. Vybrat jej stačí jednou za týden topení.
kamna25
Bylo potřeba objednat další tunu materiálu, obestavbových desek nebylo dost.
kamna26
Opláštění v ložnici.
kamna27
Čistící dvířka jsou lehce přichycena obyčejným jílem. Místním samozřejmě. Čekal jsem jeho větší využití při stavbě, ale nakonec jsme zvolili systém šamotový, prefabrikovaný.
kamna28
Záklop je hotový.
podzim
Dlouhý podzim přeje nejen teplým počasím, ale je to i čas sklizně, letos to bylo 32 beden jablek. Práce bylo potřeba přerušit a vytáhnout žebřík.
kamna29
Natažení omítky.
kamna30
Horní nástavba je částečně sušičkou na ovoce. Vzduch je veden otvorem do provětrávací mezery nad topeništěm do niky, kde budou nad sebou sušící síta. Tah to má, křížalovou zkoušku jsem ale ještě neprovedl.
kamna31
Zde pohled na niku sušárny. Velikost je konstruovaná na síta elektrické sušičky, tedy asi 40 x 40 cm. Výška 70cm.
kamna32
Pohled dovnitř ještě neomítnuté sušící niky.
kamna33
Nevyřešené zůstávaly záklopy čistících dvířek v plášti. Nakonec jsem je vyřešil jednoduše. Přilepením vyříznutých částí na obkládačku a zasazením zbět na místo. Jen najít, který kus byl k jakému otvoru..
kamna34
Kabát ještě není finální, na záklop shora přijdou keramické dlaždice a plášť dostane ještě jednu vrstvu omítky. Třeba i nějaký dekorační prvek. To ale až na jaře. Když se zatopí, moc rychle vše vysychá, bez zatopení zase ručky umrzají. Sokl končí v úrovni budoucí výšky podlahy.
kamna35
V hlavní místnosti kamna také čekají do jara na nějaký finální kabát.
kamna36
Pod dvířky je ovládání klapky přívodu vzduchu, na pravé stěně potom klika roztápěcí klapky.
kamna37
A přece se topí!
kamna38
Živý oheň.